Het Bip – huis van het gewest

Geschiedenis van de gebouwen

De gebouwen waarin het Bip gevestigd is, zijn getuige van markante perioden in de geschiedenis van Brussel en vormen een bijzonder erfgoed.

Op nummer 2 en 4 van de Koningsstraat werd het Hotel van Grimbergen (1776) opgericht, door de abdij met dezelfde naam, gebouwd op de ruïnes van de voormalige kapel van het hertogelijk paleis uit 1624. Het past perfect bij de neoclassicistische stijl van het Koninklijk Paleis.

Na de Franse revolutie heeft het hof in de loop der jaren diverse bestemmingen gehad. Zo was op de hoek aan de zijde van het park in 1830 het Café van de Vriendschap (pagina 41) gevestigd. Op de hoek aan de kant van het Koningsplein was van 1840 tot 1845 Boekhandel C. Muquardt te vinden, die op zijn beurt werd opgevolgd door een taverne.

In 1920 werd het gebouw volledig heringericht toen er de “Lloyds & National Provincial Foreign Bank Ltd.” zich vestigde. Uit die periode dateren de trap en de marmeren hal waardoor men tegenwoordig binnenkomt bij het Bip, evenals de imposante lokettenzaal.

Direct nadat het in 1984 overging naar het Ministerie van het Brussels Gewest, en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989, heeft het gebouw aan het begin van de jaren 90 geprofiteerd van een eerste renovatie met het oog op de vestiging van de gewestregering en de openstelling voor het publiek van de archeologische resten van de Aula Magna, de voormalige Isabellastraat en de hertogelijke kapel die gebouwd werd tijdens de regering van Karel V.

Op nummer 11-12 van het Koningsplein werd het hof van Spangen door de graaf met dezelfde naam gebouwd op de resten van het hof van Hoogstraeten, eigendom van Antoine de Lalaing in de 16e eeuw. Dit gebouw, achter in een binnenhof, afgesloten door een portaal uit 1776-1777, is opgetrokken in neoclassicistische stijl en dateert uit het laatste kwart van de 18e eeuw. Vanaf 1821 was het de residentie van Willem van Oranje. Tijdens de Belgische revolutie werd het in beslag genomen. De Belgische staat vestigde er achtereenvolgens het Hoog Militair Gerechtshof, het Ministerie van Openbare Werken en het Ministerie van Spoorwegen. De vestiging van het Rekenhof in 1897 zorgde voor verbouwingen. Uit deze periode dateren de ere traphal met zijn grote glas-in-lood raam en de vergaderzaal met gestucte, rijk vergulde en gepolychromeerde plafonds. In deze gerestaureerde zaal komt elke donderdag de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bijeen.

In 2004 besloot de Brusselse regering om alle gebouwen aan het Koningsplein open te stellen voor het publiek. Na grote verbouwingen werd het Bip in mei 2008 officieel geopend.

De zetel van de Brusselse Regering

Sinds de opening van het Bip in mei 2008 komt de Ministerraad van het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest er elke donderdag samen in de Léopoldzaal, met haar gestucte, rijkelijk vergulde en gepolychromeerde plafonds.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bestaat uit een minister-president, vier ministers (twee Nederlandstalige en twee Franstalige) en drie staatssecretarissen. De Regering wordt om de vijf jaar verkozen door het Brussels Parlement (of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad) en zij is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beheren de materies zoals bepaald door de gewestelijke bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, stadsvernieuwing, huisvesting, openbare werken, vervoer, economisch beleid, buitenlandse handel, werkgelegenheid, leefmilieu, energie, plaatselijke besturen, wetenschappelijk onderzoek en externe betrekkingen. Naar de website van het Hoofdstedelijk Gewest >>

De ploeg van het Bip